Atteikuma tiesības

Ja pircējs ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību) un pirkums (pasūtījums) tiek noformēts izmantojot MA-1 Datori interneta veikalu, tad spēkā ir distances līguma noteikumi, kurā pircējam ir paredzētas atteikuma tiesības.

Atteikuma tiesības atļauj patērētājam noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma MA-1 Datori iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā skaitot no preces saņemšanas dienas.

Patērētājs nevar izmantoto atteikuma tiesības, ja:

  • iegādātā prece ir izgatavota pēc patērētājs individuāla norādījuma
  • preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām
  • iegādātā prece ir neatvietojama lieta
  • iegādātā prece pēc sava rakstura nav atdodama atpakaļ
  • iegādātā prece ir tāda, kas ātri bojājas
  • iegādātā prece ir ātri izlietojama
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu

Atteikuma tiesības ir izmantojamas tikai pēc tam, kad patērētājs ir saņēmis preci.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājs aizpilda ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA un nosūta vai nogādā personiski to MA-1 Datori SIA biroja adresē.

Patērētajam jānodrošina preces atdošana 7 dienu laikā pēc aizpildītas ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPAS nosūtīšanas.

MA-1 Datori apņemas preces pirkuma un piegādes maksu pārskaitīt uz ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPĀ norādīto bankas kontu 30 dienu laikā no aizpildītās ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPAS nosūtīšanas dienas.

Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos. Ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai MA-1 Datori patur tiesības atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu.

Pirkums (pasūtījums), kurš noformēts MA-1 Datori birojā netiek uzskatīts kā distances līgums, bet līgums, kurš noslēgts mazumtirdzniecības uzņēmuma (veikala) pastāvīgā atrašanas un tirdzniecības vietā.

Vispārīgi patērētaja tiesības regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi par distances līgumu Nr.207.